Wat is thermisch gemodificeerd hout

Bij het thermisch modificeren wordt het hout verhit tot
een temperatuur van boven de 200 °C. Na het verhitten wordt het hout met behulp van stoom langzaam weer in balans gebracht. De aanpassing in de celstructuur die hierdoor ontstaat zorgt voor een hoge duurzaamheid en verbetert het krimp en zwelgedrag. Door deze unieke behandeling wordt het hout vormvaster en is het
eenvoudig te verwerken ook de isolerende waarde wordt hierbij verhoogd. Doordat er alleen gebruikt wordt gemaakt van hitte en stoom is het een uiterst milieuvriendelijk duurzaam proces. Het hout is daarnaast door en door verduurzaamd waardoor bij het bewerken de duurzaamheid niet verslechterd. Het thermische modificatie proces van Noirwood vind plaats bij onze partner SWM Wood in Finland.

NOIRWOOD

Behandelingen

Extra info Noirwood

Vanwege de hoge natuurlijke duurzaamheidsklasse hoeven Noir® gevelproducten niet afgewerkt te worden. Zonder afwerking zullen de Noir® geveldelen op natuurlijke wijze vergrijzen. Wanneer een andere uitstraling wenselijk is, dan kunnen Noir® gevel producten met diverse oppervlakteafwerkingen worden behandeld.

Extra info - Behandelingen

Door het overheersend vochtige klimaat in Nederland kunnen onbehandelde gevels ongelijkmatig en wat minder sierlijk vergrijzen. Ook een ongelijkmatige belasting door zonlicht draagt hier aan bij.
Wanneer een gevel moet vergrijzen wordt er dikwijls gekozen om de geveldelen af fabriek te laten behandelen met een voorvergrijzer.

Dit watergedragen- en vochtregulerende systeem zorgt voor een duurzame ‘ademende’ beschermlaag tegen vocht en vuilaanslag. Een esthetisch voordeel is dat er een egalere vergrijzing van het houtoppervlak plaats vindt.

Een voorvergrijst Noir® gevelproduct behoeft niet opnieuw te worden geschilderd. Onderhoud kan zich beperken tot periodiek reinigen van het oppervlak. Indien het hout een brandvertragende behandeling heeft ondergaan kan het wel noodzakelijk zijn om periodiek onderhoud te plegen, teneinde uitloging van het brandvertragende middel te voorkomen.

Vanuit esthetisch oogpunt kan er ook gekozen worden om de Noir® gevelproducten met een kleur af te werken. Dit kunnen zowel dekkende- als semi-transparante afwerkingen zijn met dampopen beitsen. In de meeste gevallen wordt er voor een semi transparante afwerking gekozen waarmee een subtiel kleuraccent wordt aangebracht, terwijl de natuurlijke structuur van de Noir® gevelproducten zichtbaar blijft.  Het aanbrengen van deze beitsen heeft niet uitsluitend een esthetische functie. De beits functioneert tevens als stabilisator van het evenwichtsvochtgehalte en biedt bescherming tegen vervuiling van het houtoppervlak. Geen enkele gevel is onderhoudsvrij. Daar waar het onderhoud aan een voorvergrijsde gevel zicht beperkt tot periodieke reiniging zal een met kleur afgewerkte gevel van tijd tot tijd onderhouden dienen te worden. Hierbij leert de ervaring dat een semi-transparant afgewerkte gevel eerder degradeert dan een dekkend afgewerkte gevel. Voor de juiste onderhoudsinterval verwijzen we naar de onderhoudsadviezen van de fabrikant. Ook bij een behandeling in kleur is de ervaring dat het periodiek reinigen van de gevel tussen de onderhoudsbeurten door de duurzaamheid van de afwerking ten goede komt en het onderhoud eenvoudiger maakt.

NOIRWOOD

Bewerkingen

De Noir® geveldelen zijn in een gestandaardiseerd assortiment aan profielen verkrijgbaar.
Hiermee zal het overgrote gedeelte van de vraag in de markt ingevuld kunnen worden.
Daarvan is niet ieder profiel, doch een divers aantal profielen uit voorraad leverbaar waardoor relatief snel geleverd kan worden.

Niet ieder project leent zich voor een levering uit voorraad.
Dit kan te maken hebben met het liggende voorraadprogramma, de grootte van het project of specifieke wensen ten aanzien van de geveldelen. In dat geval zullen we de modellen projectmatig produceren.

Dit betekent dat de gewenste gevelprofielen in Noir® thermodified wood in onze eigen productieafdeling geproduceerd worden. 

Extra info - Bewerkingen

Uiteraard worden in de aanloopfase de mogelijkheden in goed overleg met de klant afgestemd.

Geveldelen hebben verschillende oppervlakte afwerkingen. Zo wordt het Vuré Noir® standaard geleverd met een geborstelde zichtzijde. Hiermee creëren we een reliëf in het zichtvlak omdat het ‘vroege’ hout machinaal wordt weg geborsteld. Dit geeft het Vure Noir® zijn ‘stoere’ robuuste uitstraling.

Het Fraké- en Vingui Noir® worden standaard met een geschaafde zichtzijde geleverd. Een andere optie is om de zichtkant te bezagen. Hiermee ligt de vezel aan de zichtkant open waardoor brandvertragers en beitsen beter worden opgenomen door het houten geveldeel.

Ontzorgen op de bouw?
Projectmatig is het tevens mogelijk om uw geveldelen haaks of afgeschuind op uw netto specificatie aan te leveren. Met name wanneer de ruimte op de bouwplaats beperkt is werkt het efficiënt als er op netto lengte wordt aangeleverd. Mochten de delen behandeld zijn dan kunnen desgewenst ook de kopse kanten behandeld worden. Ontzorgen op de bouw gaat verder dan onze standaard bewerkingsmogelijkheden. Efficiëntie zit tevens in een slimme planning. Door in de pakkettering en uitlevering op voorhand rekening te houden met de routing op de bouw en eventueel gefaseerde aanlevering kunnen we bijdragen aan een soepele doorloop op het werk.

NOIRWOOD

Brandklassen

In Nederland moeten bouwwerken voldoen aan het Bouwbesluit.
Eén van de basiseisen van het Bouwbesluit is de brandveiligheid. Dit heeft tevens betrekking op de gevel. Constructieonderdelen zoals bouwproducten en bouwdelen moeten daarom voldoen aan de Europese brandklassen die gebaseerd zijn op de Europese norm EN 13501-1. Een brandklasse geeft aan in welke mate een constructieonderdeel bijdraagt aan het ontstaan van brand en de uitbreiding daarvan. 

De Europese brandklassen zijn als volgt onderverdeeld:

Brandklasse

Omschrijving

Voorbeelden

A1

Geen brandbijdrage

Niet in hout mogelijk

A2

Nauwelijks brandbijdrage

Niet in hout mogelijk

B

Heel beperkte brandbijdrage

Brand vertragend hout

C

Gemiddelde brandbijdrage

Brand vertragend hout

D

Hoge brandbijdrage

Diverse naald- en loofhoutsoorten ( zie CWFT in NEN 14915 voor een gesloten houten gevel ) 

E

Zeer hoge brandbijdrage

Zachtboard

F

Niet bepaald of slechter dan E

 

Naast de klassering voor het ontstaan- en de uitbreiding van brand kunnen er ook eisen worden gesteld aan de rookontwikkeling. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in drie klassen:

  • s1: geringe rookproductie;
  • s2: gemiddelde rookproductie
  • s3: grote rookproductie


De rookklasse is alleen van belang voor binnen-situaties, waarbij een te grote rookontwikkeling het vluchten uit- en het doorzoeken van een brandend gebouw bemoeilijkt.

Alle constructieonderdelen die grenzen aan de buitenlucht dienen in basis ten minste te voldoen aan brandklasse D. Voor enkele gebruiksfuncties gelden echter strengere eisen. Denk hierbij aan:

– Het deel van een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de buitenlucht en hoger ligt dan 13 m ( Brandklasse B )

– Een bouwwerk met een voor personen bestemde vloer hoger dan 5 m boven meetniveau dan moet tenminste de onderste 2,5 m van de gevelconstructie voldoen aan brandklasse B.
– Voor extra beschermde vluchtroutes geldt brandklasse C en voor beschermde vluchtroutes brandklasse C of D ( afhankelijk van de gebruiksfunctie ).

Voor buitentoepassingen stelt het Bouwbesluit geen eisen aan de rookklasse. Aan de buitenzijde van een gebouw speelt de rookproductie in de regel geen rol bij het veilig kunnen vluchten. 

Op basis van de Europese norm EN 14915 kan gevelbekleding geclassificeerd worden als brandklasse D-s2,d0 zonder de noodzaak om verder te testen, oftewel Classified Without Further Testing ( CWTF ). De gevelbekleding en -opbouw moet daarbij echter wel voldoen aan de gestelde voorwaarden in de norm. Wanneer niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan en toch brandklasse D-s2,d0 vereist is zal de gevelbekleding en -opbouw aangetoond dienen te worden met onderliggende testrapporten. Zo’n onderliggend testrapport kan incidenteel op een gesloten gevel van toepassing zijn, maar zal altijd opgaan voor een open gevel bekleding, omdat dit buiten de CWTF in EN 14915 valt.